×
 

Elk jaar in januari of februari organiseren Amsterdam UMC, Academisch Psychiatrisch Centrum - locatie AMC en de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC (onderdeel van de Bascule) een symposium over een bepaald gebied van psychische stoornissen.

Het jaarlijkse symposium is genoemd: De Amsterdamse School.

Perspectief van de levensloop

Terwijl het thema per jaar verschilt, heeft het symposium een vast stramien.
Het thema wordt altijd behandeld in het perspectief van de levensloop.
De inleiders zijn experts en kunnen zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn.
De voordrachten zijn wetenschappelijk geïnspireerd, maar altijd klinisch relevant.

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen zijn betrokken.

Symposium 2019

De eerstvolgende editie vindt plaats op vrijdag 8 februari 2019 en heeft als thema Psychose in de levensloop.
Psychotische verschijnselen komen voor bij verschillende psychiatrische aandoeningen,
van de vroege jeugd tot op oudere leeftijd.

Tijdens het programma gaan sprekers in op onderwerpen als: 
• Hoe ontwikkelen kinderen realiteitsbesef?
• Wat hebben psychotische aandoeningen en autisme gemeen?
• Hoe kunnen we vroeg helpen bij een dreigende psychotische ontwikkeling?
• Zijn er nieuwe fundamentele bevindingen die ons begrip van psychose vergroten?
• Waarom beginnen veel psychosen in de adolescentie?
• Is behandeling die gebruik maakt van virtual reality een aanwinst?
• Hoe helpt lotgenoten contact? Wat doe je bij therapieresistentie?
• Wat is bijzonder aan schizofrenie op oudere leeftijd?