×
 

Elk jaar in de maand januari of februari organiseren de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en jeugdpsychiatrie (onderdeel van de Bascule) van Amsterdam UMC - locatie AMC, een symposium over een bepaald gebied van psychische stoornissen.

Perspectief van de levensloop

Terwijl het thema per jaar verschilt, is er een vast stramien. Het thema wordt altijd behandeld in het perspectief van de levensloop. De inleiders zijn expert, en kunnen zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn.

De voordrachten zullen wetenschappelijk geïnspireerd zijn, maar altijd klinisch relevant. Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen betrokken zijn.

Het jaarlijks symposium is genoemd: De Amsterdamse School.

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen zijn betrokken.

Symposium 2020

De eerstvolgende editie vindt plaats op vrijdag 7 februari 2020 en heeft als thema Dynamiek van Stemming in de Levensloop.

Stemmingsstoornissen komen veelvuldig voor, van de vroege jeugd tot op oudere leeftijd. De Amsterdamse School heeft voor 2020 een programma gemaakt met als titel Dynamiek van stemmingsstoornissen in de levensloop. Vanuit het perspectief dat stemmingsstoornissen lijken op complexe systemen die voortdurend in beweging zijn zullen diverse sprekers antwoord geven op onderstaande vragen:

  • Hoe ontwikkelen jongeren een depressie?
  • Hoe kan een stemmingsstoornis worden behandeld met videogames?
  • Hoe kunnen we vroeg helpen bij een dreigende depressieve ontwikkeling of het voorkomen van herhaling?
  • Zijn er nieuwe inzichten ten aanzien van behandeling met antidepressiva in de zwangerschap? En hoe bouw je verantwoord antidepressiva af?
  • Kunnen vetzuren helpen bij de behandeling van een depressie?
  • Wat doe je bij therapieresistentie?
  • Kunnen jongeren worden behandeld met ECT?
  • Wat is bijzonder aan stemmingsstoornissen op oudere leeftijd?

Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van stemmingsstoornissen gedurende de levensloop centraal.

 

SYMPOSIUM DE AMSTERDAMSE SCHOOL 2020
DYNAMIEK VAN STEMMING IN DE LEVENSLOOP