×
 

Prof. dr. Ramón Lindauer
Hoogleraar/afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Amsterdam UMC – locatie AMC en de Bascule, Amsterdam

Prof. dr. Lieuwe de Haan
Hoogleraar Psychotische stoornissen, Amsterdam UMC – locatie AMC, Amsterdam

Prof. dr. Geert-Jan Stams
Hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Dr. Tim Ziermans
Universitair docent klinische neuropsychologie, UvA (Psychologie) / Amsterdam UMC (Psychiatrie)

Dr. Rianne Klaassen
Kinder- en jeugdpsychiater de Bascule Amsterdam, Opleider kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule, Projectleider @ease NL

Drs. Jentien Vermeulen
Arts-onderzoeker, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Dr. Geeske van Rooijen
Psychiater, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Drs. Koen Bolhuis
Arts-onderzoeker, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie

Drs. Steven Berendsen
Psychiater i.o., Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Dr. Paul Meesters
Ouderenpsychiater, deelopleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie, onderzoeker, GGZ Friesland, van Andel Ouderenpsychiatrie Leeuwarden

Prof. dr. Wim Veling
Psychiater en adjunct hoogleraar Psychiatrie, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen

Dr. Nico van Beveren
Psychiater / hoofdopleider Antes Groep Rotterdam

Prof. dr. Stynke Castelein
Hoofd Lentis Research en Bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij EPA, Faculteit GMW, RuG, Groningen

Prof. dr. Therese van Amelsvoort
Psychiater en Hoogleraar Transitiepsychiatrie, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht