×
 
08.30   Ontvangst deelnemers
     
09.30   Opening door de ochtendvoorzitter Ramón Lindauer
     
09.35   Realiteit getoetst: rol van ouders bij de ontwikkeling van het kind
    Geert-Jan Stams
     
10.05   Psychose & autisme: overlap, risico en behandeling
    Tim Ziermans
     
11.00   @ease met Headspace
    Rianne Klaassen
     
11.30   4 jonge onderzoekers (TED-X)
   
  • Jentien Vermeulen, Als de rook om je hoofd is verdwenen: Psychose en cognitief functioneren in relatie tot tabak
  • Geeske van Rooijen, Netwerkanalyse van affectieve symptomen
  • Koen Bolhuis, Psychotische ervaringen bij kinderen van de Generation R Studie: een levensloop perspectief
  • Steven Berendsen, Stadiëring en profilering van schizofreniespectrum-stoornissen op een acute opnameafdeling.
     
12.30   Lunchpauze bij Collegezaal 4
     
13.30   Opening door de middagvoorzitter Lieuwe de Haan
     
13.35   Schizofrenie op latere leeftijd, een buitenbeentje?
    Paul Meesters
     
14.05   Antipsychotica erger dan de kwaal?
    Lieuwe de Haan
     
14.35   Echt maar niet echt – Virtual Reality behandeling bij psychose
    Wim Veling
     
15.05   Pauze
     
15.30   Therapieresistente psychotische stoornissen: tussen droom en daad…
    Nico van Beveren
     
16.00   Effectieve psychosociale interventies bij psychose: Zorgstandaard verschenen, nu in de benen!
    Stynke Castelein
     
16.30   Biologische inzichten bij psychose: een update
    Therese van Amelsvoort
     
17.00   Afsluiting door de voorzitter & borrel