×
 

Historie van het Symposium De Amsterdamse School

2007: Verslaving en comorbiditeit gedurende het leven.
2008: Een leven lang goed gestemd: Stemmingsstoornissen in de levensloop.
2009: Door dwang gegijzeld: De obsessieve compulsieve stoornis in de levensloop
2010: Anders maar ook Apart: Autisme Spectrum stoornissen in de levensloop
2011: Gevaarlijke geesten - agressie bij kinderen, volwassenen en ouderen
2012: Seks in Beeld: Seksuele ontwikkeling en stoornissen in levensloop perspectief
2013: In de slaap gestoord: psychiatrie en de biologische klok
2014: Effectiever behandelen door stageren en profileren
2015: Zicht op de dood: Suïcide, euthanasie en rouw in de psychiatrie
2016: Kwetsbaarheid en veerkracht 2.0: nieuwe inzichten en nieuwe interventies
2017: Psychiatrie in het licht van de levensloop
2018: Trauma in de levensloop: impact en behandeling
2019: Psychose in de levensloop

SYMPOSIUM DE AMSTERDAMSE SCHOOL 2020
DYNAMIEK VAN STEMMING IN DE LEVENSLOOP