×
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
AMC Congresorganisatie
Telefoon: 020-56 68585
E-mail: amsterdamseschool@amc.nl

SYMPOSIUM DE AMSTERDAMSE SCHOOL 2020
DYNAMIEK VAN STEMMING IN DE LEVENSLOOP